بررسی مجدد درخواست پناهندگی در فرانسه

نویسنده مقاله

دکتر هاجر ملکیان

دکتر هاجر ملکیان

وکیل دادگستری فرانسه I عضو
کانون وکلای پاریس

دکتر هاجر ملکیان

دکتر هاجر ملکیان

وکیل دادگستری فرانسه I عضو
کانون وکلای پاریس

کانال یوتوب
دفتر وکالت دکتر ملکیان

درخواست رزرو مشاوره

دو شنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 8 شب به وقت پاریس

آخرین مقالات

ارسال مقاله از طریق

راه های ارتباط با ما

فرم تماس با ما

بررسی مجدد درخواست پناهندگی در فرانسه چیست؟ آیا درخواست پناهندگی شما درفرانسه توسط OFPRA وهمچنین CNDA رد شده است ؟ آیا قصد دارید به عنوان آخرین راه حل، درخواست بررسی مجدد بدهید؟ اما درباره این نوع درخواست اطلاعات کافی ندارید، خواندن این مقاله را تا انتها به شما توصیه میکنیم. در این مقاله قرار هست به همه سوالات شما در خصوص بررسی مجدد درخواست پناهندگی در فرانسه پاسخ بدهیم.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

بررسی مجدد درخواست پناهندگی در فرانسه چیست؟

یک فرد خارجی که درخواست پناهندگی او مقابل افپرا و همچنین CNDA رد شده است، می تواند درخواست بررسی مجدد یا به اصطلاح RÉEXAMEN بدهد.

بررسی مجدد درخواست پناهندگی در فرانسه به چه مرجعی تحویل داده میشود؟

درخواست بررسی مجدد پناهندگی به اداره پرفکتور محل اقامت تحویل داده میشود.

مدت زمان بررسی مجدد درخواست پناهندگی در فرانسه توسط افپرا چقدر است؟

پرونده بررسی مجدد درخواست پناهندگی باید ظرف هشت روز پس از ثبت اولیه ی درخواست مقابل پرفکتور، به اُفپرا (OFPRA) ارسال بشود. در صورت ناقص بودن پرونده بررسی مجدد درخواست پناهندگی، متقاضی چهار روز فرصت دارد تا پرونده خود را تکمیل کند. اُفپرا بررسی اولیه درخواست را ظرف مدت هشت روز بعد از ارسال درخواست بررسی مجدد پناهندگی انجام می دهد.

در چه مواردی درخواست بررسی مجدد درخواست پناهندگی در فرانسه مقابل افپرا قبول میشود؟

درخواست بررسی مجدد پناهندگی میتواند در مواردی موفقیت آمیز باشد. سه مورد آن را در اینجا برای شما مطرح می کنیم:

  1. در صورت وجود وقایع جدید در رابطه با کیس شخصی فرد پناهجو، به طور مثال دریافت یک نامه جدید از مرجع قضایی در کشور مبدا.
  2. شواهد، حقایق و مدارک جدیدی که در اولین درخواست پناهندگی مورد توجه قرار نگرفته است یا عنوان نشده، حالا یا فرد پناهنده این موارد را عنوان نکرده و یا خودش هم اطلاعاتی از این شواهد نداشته است  ولی در حال حاضر به این شواهد، حقایق و یا مدارک جدید دسترسی دارد و میتواند آن ها را  به اُفپرا و یا در صورت لزوم زمان اعتراض به CNDA ارائه بدهد. 
  3. تغییر شرایط: اگر وضعیت سیاسی یا امنیتی در کشور مبدا یا مقصد از اولین درخواست پناهندگی تغییر کرده باشد، شخص پناهجو میتواند این مسئله را در درخواست بررسی مجددش مطرح بکند.

اگر شخص پناهجو بعد از ریجکت اُفپرا و همچنین CNDA نامه ترک خاک دریافت بکند، آیا درخواست بررسی مجدد میتونه باعث تعلیق اجرای این نامه ترک خاک بشود؟ 

زمانی که بررسی مجدد درخواست پناهندگی را تحویل می دهید اثر تعلیقی بر دستور ترک خاکی که ممکن است علیه شخص پناهجو صادر شده باشد ندارد و  بنابراین نمیتواند مانع دیپورت شدن شخص پناهنده بشود. در صورتی که تصمیم ترک خاک علیه شخص پناهجو صادر شده حتما توصیه میکنیم در مهلت قانونی زیر نظر وکیل به این تصمیم اعتراض بگذارید و همچنین از پرفکتور درخواست تعلیق اجرای این تصمیم را بکنید.

نکته مهم : به صرف اینکه درخواست بررسی مجدد پناهندگی بدهید به منزله قبولی این درخواست نیست. در صورت رد درخواست بررسی مجدد توسط افپرا، پناهجو میتونه به این ریجکت مقابل دادگاه CNDA اعتراض بگذارد.

اگر ازCNDA جواب منفی گرفتید و قصد دارید که درخواست بررسی مجدد پناهندگی بدهید قبل از اقدام توصیه میکنیم که حتما از تخصص و راهنمایی یک وکیل که در زمینه حقوق افراد خارجی علی الخصوص پناهندگی فعالیت دارد بهره مند بشوید.

اگردرخواست پناهندگی شما درفرانسه توسط OFPRA وهمچنین CNDA رد شده است و قصد دارید به عنوان آخرین راه حل، درخواست بررسی مجدد پناهندگی بدهید، دفتر وکالت دکتر ملکیان که در زمینه حقوق افراد خارجی در فرانسه فعالیت دارد می تواند در آماده سازی پرونده درخواست بررسی مجدد پناهندگی شما را همراهی بکند. همچنین در صورت رد درخواست بررسی مجدد پناهندگی شما توسط  اُفپرا میتونیم مقابل CNDA  برای شما اعتراض بگذاریم

کانال یوتوب

کانال یوتوب

دفتر وکالت دکتر ملکیان را دنبال کنید !

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید